Dünýäde iň ýokary tagtanyň oýunçysy bolmak

hakda
Hicreate

“Jiangsu Hicreate Entertainment Co., LTD”2015-nji ýylda tagt oýunlary we kartoçka oýunlaryny öňdebaryjy öndüriji hökmünde döredildi, her dürli tagta oýny, kart oýny we lombard, miniatýura we zar ýaly degişli oýun komponentlerini gözlemek, ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýar .Biziň öz dizaýn toparymyz bar we bütin dünýäde müşderä hyzmat edip biljek hyzmat topary.Biziň pelsepämiz: tagt oýunlary üçin bir duralga hyzmatyny bermek, döredijiligiňizi amala aşyrmak. Biziň maksadymyz dünýäde iň köp oýun öndüriji bolmak! Kompaniýamyza baryp görmek we kompaniýamyz bilen işewür gatnaşyk gurmak hoş geldiňiz.

habarlar we maglumatlar